דוח שנתי-מי חייב להגיש?

 

להלן הרשימה ע"פ סעיף 131 לפקודת מס הכנסה:

 • יחיד תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים .

 • בן זוג שאיננו בן זוג רשום שהצהיר בסעיף (1) כי ידווח על הכנסותיו בנפרד.

 • יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס שטרם מלאו לו 18.

 • אם הייתה לו הכנסה חייבת שאינה פחות מסך של 80,510ש"ח בשנת 2018.

 • אם היו לו ולבת זוגו ביחד שאינה פחות מסך 161,030 ש"ח בשנת 2018.

 • יחיד תושב חוץ שהייתה לוח הכנסה חייבת בשנת המס.

 • ויש הרחבה החל משנת 2016:

חובת הגשת דוח למס הכנסה לא רק לעצמאיים ובעלי חברות,  הורחבה !

רוב הציבור אינו יודע כי חובת הגשת הדוח הורחבה בשנים האחרונות. דגש רב ניתן לממשקים של נישומים מול חו"ל. להלן רשימה נבחרת של חייבים בנוסף  לאמור לעיל. (התקרות נקובות עבור שנת 2016).

 • יחיד שהעביר במהלך 12 חודשים מעל 500,000 ש"ח לחו"ל.
 • שכיר המקבל שכר ממספר מעבידים ולא ערך תאום מס .

 • יחיד שמחזור עסקאותיו מפעולות בניירות ערך עלה על 803,520 שח.
 • יחיד שיש לו הכנסות מריבית מעל 636,000 שח .

 • שכיר המוגדר כבעל שליטה המחזיק 10% בחברה .

 • יחיד יש לו קצבה מחו"ל ואיננה חייבת במס בישראל והסכום עולה על 333,000 שח .
 • יחיד שיש לו הכנסה מרכוש או ממכירת רכוש או ממקרקעין יהיה חייב בהגשה אם ההכנסה אינה פטורה או לא נוכה ממנה המס המרבי או ביצע פריסת מס .

 • יחיד המחזיק בחברה פרטית בחו"ל ושאינה נסחרת.

 • יחיד המחזיק נכסים או כספים בחשבונות בנקים בחו"ל מעל 1,850,000 שח .

 • יחיד שיש לו הכנסות משכר דירה למגורים מעל 333,000 ש"ח.

 • יחיד שהפיק או שנצמחה לו הכנסה מחו"ל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה בחו"ל  – והכל אם מעל 333,000 ש"ח בשנה.

 • בעלי הכנסות המוגדרות כשכר ספורטאים.

       הלינק לאתר רשות המסים לטופס דוח שנתי 2018 ידני. לבעלי הכנסות נמוכות עד 60,000 ש"ח 

 https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc137_18.pdf

מעל הסכומים הנ"ל חייבים בדיווח מקוון להלן אתר רשות המסים לדוח מקוון:

https://secapp.taxes.gov.il/logon/LogonPoint/tmindex.html

שלכם,

 בתיה,

050-4694041


הוספת תגובה

פתור את התרגיל: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.